Fakta

Česká republika má 10,7 milionu obyvatel, patří k nejbohatším zemím střední a východní Evropy a také k nejdůležitějším obchodním partnerům západních zemí. Životní úroveň dosahuje 92 % průměru EU měřeno HDP na obyvatele podle parity kupní síly. Průměrné tempo růstu HDP za poslední dvě dekády činí 2,1 % (bez roku 2020 by to bylo 2,6 %).

Hospodářství

Česká republika je zemí s vyspělou tržní ekonomikou orientovanou na export. Mezi hlavní odvětví průmyslu patří průmysl chemický, strojírenský, potravinářský a hutnický. Pro export je nejdůležitější výroba automobilů. Hospodářský růst v roce 2019 činil 2,4 % a prognóza pro rok 2020 byla 2 %. Rok 2020 byl však podstatně poznamenán celosvětovou pandemií covid-19 a HDP meziročně poklesl o 5,6 %. Trendem minulých deseti let byla stále se zvyšující zaměstnanost a snižující se míra nezaměstnanosti, která byla v roce 2019 pouze 2 % a Česká republika byla premiantem Evropské unie. Koronavirová pandemie však proměnila také trh práce a míra nezaměstnanosti stoupla na hodnotu 2,5 %. Stále se však jedná v porovnání s ostatními zeměmi EU o jednu z nejnižších hodnot. Značné rozdíly v hospodářské situaci můžeme pozorovat mezi oblastí okolo hlavního města Prahy (1,3 milionu obyvatel) a regiony na severu a východě republiky.

České hospodářství se silně orientuje na průmysl, zejména na výrobu automobilů. Téměř třetina HDP připadá na průmyslový sektor, který je úzce provázán s německým průmyslem. Ne náhodou je Spolková republika Německo nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky. Objem zahraničního obchodu v roce 2019 dosáhl téměř 339 miliard eur (2020 poklesl na 317 miliard eur), přičemž téměř třetinu tvořil obchod s Německem. Současná politická reprezentace se snaží hospodářské vztahy své země více diverzifikovat.

Měna

Národní měnou je česká koruna. Od zavedení eura v letech 1999/2002 koruna proti společné evropské měně kontinuálně posilovala. Od roku 2013 bránila Česká národní banka pomocí intervencí na devizovém trhu dalšímu posilování koruny vůči euru a udržovala kurz k euru v poměru 27:1. V dubnu 2017 centrální banka tyto intervence ukončila. Od té doby se kurz k euru pohybuje kolem hodnoty 26:1.

Koronavirová krize opět otevřela diskusi o stabilitě české koruny a přijetí společné evropské měny. Zatímco odborníci vstup do eurozóny doporučují, a to i s ohledem na probíhající krizi, vláda je k euru nadále skeptická.