Hospodářství

Bavorsko je v EU i po celém světě oblíbené jako místo pro investování, jako obchodní partner, výrobce a poskytovatel služeb. Každé druhé euro vyprodukované v Bavorsku pochází z exportu. Nejvýznamnějšími obchodními partnery jsou USA, Čína a Rakousko. Nejžádanějšími vývozními artikly jsou vozidla, chemické a elektrotechnické výrobky a stroje.

Data

Bavorsko s HDP ve výši 661,5 miliard euro (2021) se řadí na 7. místo žebříčku EU. Pro srovnání: Celá EU vyprodukuje HDP ve výši zhruba 14,5 biliónů (2021). Není divu, že Bavorsko má v Německu nejnižší míru nezaměstnanosti (3,5 % - 2021), přičemž průměr všech spolkových zemí je 5,7 %.

Další hospodářské údaje naleznete v brožuře :

Bavaria's economy - facts and figures (External link)

 

Global Players v Bavorsku

Okolo čtvrtiny německých firem kótovaných na burze má sídlo v Bavorsku. Více než 20 % globálních lídrů pochází z Bavorska, mezi nimi firmy jako Adidas, Audi, BMW, Airbus, MAN nebo Siemens.

Malé a střední podniky v Bavorsku

Malé a střední podniky jsou základem bavorského hospodářství, garantem prosperity a trvale udržitelných pracovních a vzdělávacích míst. K tomu patří mj. malé a střední podniky z oblasti obchodu, řemesla, služeb a svobodných povolání. V Bavorsku působí téměr 600 000 dynamických malých a středních podniků, které poskytují 3,6 mil. pracovních míst. Duální vzdělávací systém nabízí více než 190 000 vzdělávacích míst a úspěšně funguje i v malých a středních firmách. Je jednak základem úspěšného německého exportu a jednak se stal vynikajícím vývozním artiklem.

Malé a střední podniky jsou úspěšné na venkově i ve městech a také v různých oblastech průmyslu, v obchodu, řemeslech, cestovním ruchu, ve službách a svobodných povoláních. Investoři mají k dispozici široké spektrum inovativních dodavatelů, odběratelů a kooperačních partnerů.

Bavorská klastrová politika

Bavorská vláda se aktivně zasazuje o klastry (External link) , podporuje provoz 17 celozemských platforem z oblasti high-tech průmyslu a z tradičních odvětví bavorského hospodářství. Klastrové platformy propojují malé a střední podniky mezi sebou, ale také s výzkumnými zařízeními. Umožňují firmám spolupráci s vědci a pomáhají svým členům společně vyvíjet produkty, optimalizovat procesy a získávat nové trhy.

Take a look at the cluster brochure (Download)