Search Results

Při vyhledávání dbejte prosím následujících pokynů.

  1. Nerozlišují se malá a velká písmena.
  2. Při zadání více slov budou výsledky obsahovat všechna zadaná slova.
  3. Dáte-li hledaný výraz do uvozovek (např. "bavorské státní ministerstvo hospodářství"), bude výsledek hledání obsahovat přesně toto slovní spojení.
  4. Z výsledku hledání můžete vyloučit určité slovo (slovní spojení), pokud před něj dáte znaménko minus "-" (bavorské státní ministerstvo hospodářství -energie).
  5. Budou vyhledány také (smysluplné) části slov (např. auto doprava)
  6. Výsledky hledání můžete dále zúžit použitím zaškrtávacích políček (checkbox).