Obsah

Zde se dozvíte více o obsahu této webové stránky.
Bavorské firmy prodávají své výrobky po celém světě.
Prodávají své výrobky nejen v Bavorsku nebo v Německu.
Ale také v zahraničí.
To nazýváme vývozem.
Vývoz je pro Bavorsko velmi důležitý.

Bavorské ministerstvo hospodářství chce, aby bavorské firmy měly v zahraničí dobré podmínky.
Proto existují zahraniční bavorská zastoupení.
Například zastoupení v České republice.
Zastoupení se může nazývat i reprezentace.

V zastoupení pracují lidé, kteří zastupují Bavorsko v zahraničí.
Žijí a pracují v České republice.
Proto mají dobré kontakty s firmami v České republice.
A také s politickými a správními představiteli České republiky.

Pro bavorské firmy v České republice je potom podnikání jednodušší.
Bavorské firmy k tomu potřebují informace.
Potřebují také pomoc v právních a daňových otázkách.
Bavorské podniky se mohou obrátit na Delegaci bavorského hospodářství v České republice.
Ta jim dá tipy ohledně prodeje jejich výrobků z Bavorska do České republiky.
Delegace také pořádá akce.
Na nich se navazují nové kontakty.

Česká republika je důležitým partnerem pro Bavorsko.
Česká republika je známá pro své historické památky, krásnou krajinu a tradiční výrobky, např. pivo, broušené sklo nebo automobily ŠKODA.
Delegace pomáhá bavorským zaměstnancům, turistům a studentům v České republice.
Pro Bavorsko a Českou republiku je důležitá také spolupráce na poli vědy.
Mají se rozvíjet nové nápady, nové výrobky a nové vynálezy.
Firmám má být usnadněn vývoj novinek.
Výborné partnerství má být navázáno ve všech důležitých oblastech.
To je úkolem zaměstnanců Delegace bavorského hospodářství v České republice.