Достъпен език

Вие се намирате на интернет страницата на Баварското представителство в България.
Вие се намирате на интернет страницата на Баварското чуждестранно представителство в България.
Тук ще Ви обясним на достъпен език как функционира интернет страницата.
И какво има на интернет страницата.
И как можете да установите контакт с нас.

Тук ще Ви обясним на достъпен език как функционира интернет страницата на  Баварското чуждестранно представителство в България.

Няма актуални събития.

Прочетете накратко какви са задачите на Баварското чуждестранно представителство в България.

Няма актуални събития.

Можете да установите контакт с нас. Можете да ни изпратите съобщение.

Няма актуални събития.