Икономика

Основни данни

С брутен вътрешен продукт от 716,8 милиарда евро (2022) Бавария е на седмо място в ЕС. За сравнение: брутният вътрешен продукт на целия ЕС е около 15,8 билиона (2022). Затова не е чудно, че безработицата в Бавария – 3,1 % (2022) – е най-ниската в Германия. Средната безработица в Германия е 5,3 %.

Още икономически данни можете да намерите в брошурата :

Баварската икономика в числа (PDF on external server)

Глобалните играчи на Бавария

Около една четвърт от германските предприятия, листвани по фондовия индекс DAX, имат седалище в Бавария. Освен това над 20% от водещите фирми на световния пазар са баварски. Глобални играчи като „Адидас“, „Ауди“, „Бе Ем Ве“, „Еърбъс“, „МАН“ или „Сименс“ се чувстват добре в Бавария.

Малки и средни предприятия в Бавария

Средното съсловие е гръбнакът на икономиката в Свободната държава Бавария и гарант за благосъстояние и бъдещи места за работа и обучение. Към него спадат малките и средните предприятия от областта на търговията, производството, услугите и свободните професии. Със своите около 600 000 предприятия и 3,6 милиона работни места, за които се предвижда социално осигуряване, средното съсловие в цяла Бавария е динамично и ефективно. Системата на дуалното обучение със своите над 190 000 места също е един от успехите на средното съсловие: тя е не само в основата на успеха на Германия като експортна нация, но и сама се развива като експортен продукт.

Малките и средните предприятия са еднакво успешни в селските райони и в градовете, а също и в различните сектори като промишленост, търговия, производство, туризъм, услуги и свободни професии. По този начин всеки инвеститор разполага с богат спектър от иновативни поддоставчици, клиенти и партньори.

Клъстерната политика на Бавария

С клъстерната офанзива правителството на Бавария насърчава поддържането на 17 платформи в сферата на високите технологии и традиционните отрасли на баварската икономика. Клъстерните платформи свързват в мрежа както малки и средни предприятия, така и предприятия, които разполагат със собствени изследователски звена. Тези платформи осъществяват контакт между предприятията и изследователите и помагат на клъстерните партньори да разработват съвместно продукти, да оптимизират процеси и да завладяват пазари.

vРазгледайте брошурата относно клъстерите PDF (4.60 MB) (на английски език).

Бавария е желано място за инвестиции, търсен търговски партньор и доставчик на продукти и услуги не само в ЕС, но и в целия свят. Свободната държава Бавария печели всяко второ евро от приходите си от износ. Най-важните търговски партньори са САЩ, Китай и Австрия. Най-търсените баварски експортни стоки са автомобили, продуктите на химическата промишленост, електротехниката и машиностроенето.

Основни данни

С брутен вътрешен продукт от 716,8 милиарда евро (2022) Бавария е на седмо място в ЕС. За сравнение: брутният вътрешен продукт на целия ЕС е около 15,8 билиона (2022). Затова не е чудно, че безработицата в Бавария – 3,1 % (2022) – е най-ниската в Германия. Средната безработица в Германия е 5,3 %.

Още икономически данни можете да намерите в брошурата :

Баварската икономика в числа (PDF on external server)

Глобалните играчи на Бавария

Около една четвърт от германските предприятия, листвани по фондовия индекс DAX, имат седалище в Бавария. Освен това над 20% от водещите фирми на световния пазар са баварски. Глобални играчи като „Адидас“, „Ауди“, „Бе Ем Ве“, „Еърбъс“, „МАН“ или „Сименс“ се чувстват добре в Бавария.

Малки и средни предприятия в Бавария

Средното съсловие е гръбнакът на икономиката в Свободната държава Бавария и гарант за благосъстояние и бъдещи места за работа и обучение. Към него спадат малките и средните предприятия от областта на търговията, производството, услугите и свободните професии. Със своите около 600 000 предприятия и 3,6 милиона работни места, за които се предвижда социално осигуряване, средното съсловие в цяла Бавария е динамично и ефективно. Системата на дуалното обучение със своите над 190 000 места също е един от успехите на средното съсловие: тя е не само в основата на успеха на Германия като експортна нация, но и сама се развива като експортен продукт.

Малките и средните предприятия са еднакво успешни в селските райони и в градовете, а също и в различните сектори като промишленост, търговия, производство, туризъм, услуги и свободни професии. По този начин всеки инвеститор разполага с богат спектър от иновативни поддоставчици, клиенти и партньори.

Клъстерната политика на Бавария

С клъстерната офанзива правителството на Бавария насърчава поддържането на 17 платформи в сферата на високите технологии и традиционните отрасли на баварската икономика. Клъстерните платформи свързват в мрежа както малки и средни предприятия, така и предприятия, които разполагат със собствени изследователски звена. Тези платформи осъществяват контакт между предприятията и изследователите и помагат на клъстерните партньори да разработват съвместно продукти, да оптимизират процеси и да завладяват пазари.

vРазгледайте брошурата относно клъстерите PDF (4.60 MB) (на английски език).