Партньори

Нашият екип работи с Invest in Bavaria и Баварското министерство на икономиката. Тук ще научите повече за тези и други важни партньори.

Invest in Bavaria

Invest in Bavaria е агенцията за подпомагане на бизнеса на Свободната държава Бавария. От 1999 г. Invest in Bavaria подпомага фирми от страната и чужбина, които желаят да развият или да разширят бизнеса си в Бавария. Invest in Bavaria предлага индивидуална информация, помага при намирането на оптималното място за стопанска дейност в Бавария и посредничи при установяването на контакти с различни държавни органи и съюзи, както и със значими мрежи от контакти на място при реализиране на проекти. Услугите на Invest in Bavaria са безплатни. Разбира се, всички запитвания се обработват поверително.

Агенцията за подпомагане на бизнеса на Свободната държава Бавария е надежден и компетентен партньор във всяка фаза на един инвестиционен проект.

Бавария в международен аспект

С множество проекти в чужбина и в страната Бавария подпомага организационно и финансово експортния бизнес на малките и средни предприятия – на изложения в чужбина, по време на бизнес посещения или в рамките на международни проекти за повишаване на квалификацията.

Байерн Хандверк Интернационал

Байерн Хандверк Интернационал (BHI) е дружество за насърчаване на износа на баварските производители. BHI оказва подкрепа на производствени предприятия при стъпването на нови пазари в чужбина и предлага експортни консултации и организиране на съвместни щандове на изложения в страната и чужбина.

Байерн Иноватив

„Байерн Иноватив“ ГмбХ е най-важният адрес за трансфер на знания и иновации, кооперационни платформи и мрежи. Свързвайки различни браншове и специалности, Байерн Иноватив инициира технологично сътрудничество с научния сектор, както и в рамките на бизнеса, за разкриване на нови поръчки, нови сфери на дейност и нови пазари, за разработване на нови продукти и технологии. „Байерн Иноватив“ притежава клиентска мрежа, която включва 55 000 фирми и 500 института в 50 страни.

„Байерн Иноватив“ изготвя концепции за конгреси и форуми, идентифицира актуални области за иновации, привлича лектори и изложители, както и участници от сферата на икономиката и науката, които проявяват интерес към последните новости, имат насочена към бъдещето стратегия и визия за собствения бизнес.

Баварска клъстерна офанзива

Чрез клъстерната офанзива Баварското държавно правителство насърчава конкурентноспособността на баварските предприятия в 17 ключови отрасъла. За целта Бавария е създала в тези отрасли действащи в цялата страна клъстерни платформи, които свързват в мрежа фирми и изследователски звена. Клъстерите помагат на предприятията да разработват съвместно продукти, да оптимизират процесите и да развиват пазари.

С междувременно около 8 500 участващи предприятия клъстерите станаха важен елемент от баварския иновационен пейзаж. С помощта на над 8 000 прояви с 464 000 участници те повишават прозрачността в съотвените сфери на дейност. Чрез 1 100 отделни проектa те свързват в мрежа множество малки и средни предприятия и осъществяват първоначален контакт между предприятия и изследователски звена.

„ЛфА Фьордербанк Байерн“

„ЛфА Фьордербанк Байерн“ като специализирана банка на Бавария има за задача да подпомага финансово проекти на производствени предприятия и други инициативи за засилване на ролята на Бавария като място за стопанска дейност.

В сферите основаване на собствен бизнес, растеж, иновации и опазване на околната среда в сътрудничество с търговски банки и спестовни каси, „ЛфА Фьордербанк Байерн“ подпомага предимно средни предприятия при финансирането на инвестиции.