Данни и факти

Бавария е най-югоизточната германска федерална провинция и се намира в сърцето на Европа. Тук ще научите полезна информация за Свободната държава Бавария.

Географско положение и инфраструктура

Бавария се намира в сърцето на Европа и представлява оптималната изходна точка за разкриване на нови пазари. Разположена в югоизточната част на Германия, тя граничи с Австрия, Чехия и Швейцария. Благодарение на вековните си политически и икономически връзки със съседните държави, Бавария e врата към страните от Централна и Източна Европа.

Не само географското положение на Бавария и близостта до Италия, Словакия, Унгария и Украйна улесняват достъпа до чуждестранните пазари, но и нейната инфраструктура: Свободната държава Бавария разполага с международни летища в Мюнхен и Нюрнберг, 42 000 км пътна мрежа, 6 120 км железопътна мрежа и четири центъра за товарен транспорт.

Научноизследователска и развойна дейност

Множество реномирани институции имат седалище в Бавария, например дружеството „Макс Планк“, дружествата и институтите „Фраунхофер“, както и сдруженията „Хелмхолц“ и „Лайбниц“. Те гарантират върховите постижения на Бавария в изследователската област.

Не са забравени и младите изследователи - 9 университета, 24 висши учебни заведения за приложни науки, Висшият институт за телевизия и кино, както и множество частни учреждения предлагат обучение на студентите в Бавария.

 

Инициатива за популяризиране на Бавария като място за развиване на наука „Research in Bavaria“

Инициативата „Research in Bavaria“, която Баварското държавно министерство за наука и изкуство стартира заедно с баварските университети в края на 2020 г., има за цел да засили интереса към Бавария като място за развиване на науката и да информира младите международни изследователи за отличните възможностите за кариера в университетите в Бавария. Тя е насочена към потенциални докторанти, постдокторанти и гостуващи изследователи от цял свят.

Тук ще намерите съответното прессъобщение

„Research in Bavaria“ се състои от информативен уеб портал с инструменти за търсене и новини, както и канали в социалните медии:

Уебсайт: www.research-in-bavaria.de
Facebook: www.facebook.com/researchinbavaria/
Twitter: www.twitter.com/researchbavaria

 

Култура

Бавария е истинска културна съкровищница. Над 1 350 баварски музея и колекции съхраняват произведения на изкуството и културата. Истинска перла е Старата пинакотека в Мюнхен – една от най-значимите галерии в света. Други привлекателни културни обекти са Новата пинакотека и Пинакотеката на модерното изкуство.

В музикално отношение Бавария също може да предложи много неща: на театралните, оперните и оперетните сцени, както и по време на фестивалите и представленията на открито всяка година се изнасят около 15 000 спектакъла. Особен акцент представлява фестивалът „Рихард Вагнер“ на Зеления хълм в Байройт, както и фестивалите „Орф в Андекс“ или „Театрално лято Франконска Швейцария“.

Баварците обичат традициите си – народните песни и танци и инструменталната народна музика са толкова живи в Бавария, както в нито една от другите федерални провинции, а също и любовта към народната носия. Поддържат се и диалектите – в Свободната държава Бавария могат да се чуят множество различни диалекти.

Политическата система в Бавария

Свободната държава Бавария е народна, правова, културна и социална провинция. Бавария е най-голямата по площ и втората по население провинция на Федерална република Германия и е разположена в сърцето на Европа. Германия е член на Европейския съюз. По този начин Бавария също се възползва от европейския вътрешния пазар – най-голямото общо икономическо пространство в света. Бавария носи названието „свободна държава“, което води началото си от XIX в. и означава страна, освободена от монарх. Това понятие се употребява по традиция и сега. Подобно на Федерална република Германия, Свободната държава Бавария е парламентарна демокрация и има свои собствени държавни органи и данъчни приходи. Най-важните държавни органи са Баварският Ландтаг като законодателен орган, баварското държавно правителство като изпълнителен орган и независимите съдилища като съдебен орган. Начело на баварското правителство е министър-председателят на Свободната държава Бавария като правителствен ръководител. Политиката се провежда въз основа на конституцията на Свободната държава Бавария и конституцията на Федерална република Германия. Конституцията гарантира и защитава свободата и основните права на гражданите, като например човешкото достойнство, частната собственост и свободата на словото. На всеки пет години в Бавария се провеждат избори за Ландтаг, който отговаря за законодателната дейност и избира министър-председателя. Той ръководи текущата дейност, определя насоките в политиката, представлява Бавария и назначава държавните министри. В допълнение към представителната демокрация закони могат да се приемат освен от Ландтага и чрез референдуми на местно равнище. Свободната държава Бавария е една от икономически най-силните федерални провинции в Германия с устойчив икономически растеж. В Бавария има стабилни политически условия и висок стандарт на сигурност.