Key to Bavaria - базата данни за външна търговия

Key to Bavaria - базата данни за външна търговия

С превъзходното си местоположение в центъра на Европейския съюз Бавария е средище на редица индустрии, в които се помещават множество международни и местни компании. Бавария е станала не само високотехнологичен център на Германия с компании в областта на информационните технологии или електротехниката и електрониката, но също така е дом на индустриални клъстери като машиностроене, строителство, мехатроника и автомобилостроене. С отличния достъп до най-съвременните изследвания и модерна инфраструктура тези компании се доказаха като отлични бизнес партньори.

Фирмената база данни „Key to Bavaria“ предлага изчерпателна информация за баварски експортно ориентирани компании, които работят в 22-те най-важни сектора в Бавария, както и институции за научни изследвания и трансфер на технологии и специализирани държавни агенции и асоциации.

Възползвайте се от „Key to Bavaria“, за да търсите баварски бизнес партньори - напълно безплатно!