ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Настоящата декларация за защита на данни се отнася за обработването на лични данни в рамките на този уебсайт, включително на предлаганите там услуги, освен ако не е посочено по-долу друго.

Обща информация

Име и данни за контакт на администратора

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie
Prinzregentenstraße 28
80538 München
Телефон: 089 21 62-0
Телефакс: 089 21 62-27 60
Имейл: info(at)stmwi.bayern.de

Данни за контакт на отговорните лица по защита на данните

Може да се свържете с отговорните лица по защита на данните на
Behördliche Datenschutzbeauftragte des
Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie
Prinzregentenstraße 28
80538 München
Телефон: 089 21 62-23 95
Телефакс: 089 21 62-33 95
Имейл: datenschutz(at)stmwi.bayern.de

Цели и правно основание за обработването на лични данни

Цел на обработването е изпълнението на обществените задачи, възложени от законодателя, по-специално информацията за обществеността.

Правното основание за обработването на Вашите данни следва, освен ако не е посочено друго, от чл. 4, ал. 1 на Баварския закон за защита на данните (BayDSG) във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1, буква e) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Следователно ни е разрешено да обработваме данните, необходими за изпълнението на възложена ни задача.

Получател на лични данни

Техническото обслужване на нашите системи за обработка на данни се извършва от:
Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern
St.-Martin-Straße 47, 81541 München
Имейл: webmaster(at)bayern.de

Ако е необходимо, данните ви ще бъдат предадени на съответните надзорни и одитиращи органи с цел упражняване на съответните контролни права.

За да се предотвратят заплахи за сигурността в информационните технологии, данните могат да бъдат предадени на Държавната служба за сигурност в информационните технологии чрез електронно предаване и да се обработват там на основание чл. 12 и следващите от Баварския закон за електронно правителство.

Срок на съхранение на лични данни

Данните Ви ще се съхраняват само толкова дълго, колкото се изисква от законовите срокове на съхранение за изпълнение на задачата.

Вашите права

Доколкото обработваме лични данни от Вас, имате право на следните права:

 • Имате право да получите информация за съхранените за Вас данни (чл. 15 от ОРЗД).
 • Ако се обработват неточни лични данни, имате право на коригирането им (чл. 16 от ОРЗД).
 • Ако са налице законовите предпоставки, можете да изискате заличаване или ограничаване на обработването (чл. 17 и 18 от ОРЗД).
 • Ако сте се съгласили с обработването на данните или ако има сключен договор за обработването им и то се извършва по автоматизиран начин, при определени условия Ви е предоставено право на преносимост на данните (член 20 от ОРЗД).
 • Ако сте дали съгласие за обработването и то се основава на това, можете да оттеглите съгласието по всяко време в бъдеще. Последващото оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено въз основа на даденото съгласие.

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите данни по всяко време по причини, които произтичат от Вашата конкретна ситуация, когато обработването се основава на чл. 6, ал. 1, буква e) или f) от ОРЗД (чл. 21, ал. 1, изречение 1 от ОРЗД).

Право на жалба до надзорния орган

Освен това имате право на обжалване пред баварския държавен комисар по защита на данните. Можете да го намерите на следния адрес:

Пощенски адрес: Postfach 22 12 19, 80502 München
Адрес: Wagmüllerstraße 18, 80538 München
Телефон: 089 21 26 72-0
Телефакс: 089 21 26 72-50
Имейл: poststelle(at)datenschutz-bayern.de
Уебсайт: https://www.datenschutz-bayern.de/

Допълнителна информация

За повече информация относно обработването на Вашите данни и права можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт по-горе.

Информация за уебсайта

Техническо изпълнение

Нашият уеб сървър се управлява от Държавната служба за дигитализация, високоскоростен интернет и измерване. Предадените от Вас лични данни по време на посещението на нашия уебсайт ще бъдат обработени по наша поръчка от Държавната служба за дигитализация, високоскоростен интернет и измерване:

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern
St.-Martin-Straße 47, 81541 München
Имейл: webmaster(at)bayern.de

Уебсайтът се поддържа технически от:

Sandstein Neue Medien GmbH
Goetheallee 6, 01309 Dresden
Тел.: 0351 440 78-40
Факс: 0351 440 78-12
Имейл: info(at)sandstein.de

Регистрация

Когато влизате в този или други уебсайтове, Вие предавате данни на нашия уеб сървър чрез Вашия интернет браузър. Следните данни се записват по време на текуща връзка за комуникация между Вашия интернет браузър и нашия уеб сървър:

 • Дата и час на искането
 • Име на искания файл
 • Страница, от която файлът е поискан
 • Статус на достъп (файл за прехвърляне, файл не е намерен и др.)
 • Използван уеб браузър и използвана операционна система
 • Пълен IP адрес на искащия компютър
 • Прехвърлен обем данни

От съображения за техническа сигурност, по-специално за предотвратяване на атаки на нашия уеб сървър, тези данни се съхраняват от нас. След най-късно седем дни данните се анонимизират чрез съкращаване на IP адреса на ниво домейн, така че вече не е възможно да се отнесе към отделен потребител.

За да се предотвратят заплахи за сигурността в информационните технологии, данните се изпращат до Държавната служба за сигурност в информационните технологии и се обработват на основание чл.12 и следващите от Баварския закон за електронно правителство.

Активни компоненти

Използваме активни компоненти като Javascript, Java-Applets или Active-X-Controls. Тази функция може да бъде деактивирана чрез настройка на Вашия интернет браузър.

Бисквитки

При посещение на този уебсайт ние съхраняваме „бисквитки“ (малки файлове) на Вашето устройство с валидност 12 месеца. Ние ги използваме единствено, за да Ви разпознаем при тези и други посещения на нашия уебсайт. Повечето браузъри са настроени да приемат използването на бисквитки. Тази функция обаче може да бъде деактивирана, като настроите Вашия интернет браузър за текущата сесия или за постоянно.

Редактиране настройките на „бисквитките“

Функция само за четене

Искаме да предоставим на възможно най-много потребители широк и персонализиран достъп до нашия уебсайт. За по-голяма достъпност на уебсайта се предлага функция само за четене.

Когато използвате тази функция за четене, необходимите данни (като настройки на браузъра) се предават на компанията:

ReadSpeaker GmbH
Am Sommerfeld 7
86825 Bad Wörishofen
Имейл: deutschland(at)readspeaker.com

Информация за допълнителна обработка на данни

Абонамент за бюлетин

Потребителите на предлаганите услуги на Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката могат редовно да получават прессъобщения, речи и бюлетини. Можете да се регистрирате на нашите уебсайтове за имейл абонамент и да изберете медия, която искате да получавате редовно по електронна поща в текстов или HTML формат. Личните данни, предадени на Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката, ще бъдат получени от съответната маска за въвеждане. Въведените от потребителя лични данни се съхраняват и обработват единствено за вътрешно ползване от Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката и за целта, показана в съответната входна маска (напр. предаване на желаната информация). Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката може да предаде информацията на един или повече оператори, които също да използват личните данни единствено за вътрешна употреба, която спада към Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката.

Обработката на тези лични данни служи на Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката да предостави на субекта поисканите услуги, т.е. да предложи изпращане на бюлетин / имейл абонамент.

Електронните адреси за изпращане на бюлетин или друг имейл абонамент се съхраняват на сървър в Баварската държавна служба за дигитализация, високоскоростен интернет и измерване и не се използват за цели, различни от изпращане на бюлетин или друг имейл абонамент. Абонатите на бюлетина или друг имейл абонамент могат да се отпишат по всяко време; имейл адресите автоматично се изтриват.

Поръчка на публикации

При поръчка на публикации Вашите данни за контакт ще се обработват само с цел тяхното изпращане. Най-късно на 91-ия ден след изпълнение на поръчката за изпращане, данните Ви ще бъдат автоматично и безвъзвратно анонимизирани. При по-големи количества адресът и поръчката Ви ще бъдат препратени по логистични причини на фирмата, ангажирана с доставката:

PORTICA GmbH Marketing Support
Von-Galen-Straße 35
47906 Kempen
Email: info(at)portica.de

Имейл

Информация, която изпращате некриптирана по електронна поща (имейл), може да бъде прочетена от трети лица по време на предаването. По принцип не можем да потвърдим самоличността Ви и не знаем кой се крие зад един имейл адрес. Следователно не е гарантирана сигурна комуникация чрез обикновен имейл. Ние използваме - като много имейл доставчици - филтри срещу нежелана реклама („SPAM филтри“), които в редки случаи също погрешно класифицират и изтриват нормални електронни съобщения като нежелана реклама. Електронните съобщения, съдържащи вредни програми („вируси“), ще бъдат автоматично изтрити от нас за всеки случай.

Ако искате да ни изпратите защитени съобщения, препоръчваме да ги шифрирате и подписвате, за да предотвратите неправомерно разкриване и фалшифициране при предаването или да изпратите съобщението до нас чрез конвенционална поща.

PGP криптирани имейли могат да бъдат изпратени на следния имейл адрес (poststelle(at)stmwi.bayern.de). Можете да изтеглите необходимия PGP комуникационен ключ (публичен ключ) от централния PGP-Keyserver на Баварската правителствена мрежа на адрес „pgp-keyserver.bayern.de“. Информация за безплатния софтуер за криптиране „Gpg4win“, разработен за Федералната служба за сигурност в информационните технологии, е на разположение на уебсайта www.gpg4win.de/. Използването на PGP за комуникация с баварската администрация е описана по-подробно в брошурата (PDF), която е на разположение там.

Моля, уведомете ни също, ако и как можем да Ви изпратим криптирани имейли, за да отговорим на Вашите имейли. Ако нямате възможност да получавате шифровани имейли, моля да ни дадете пощенския си адрес, за да отговорим на Вашите защитени съобщения.

 

Преса и връзки с обществеността

Снимки и видеозаписи

В рамките на нашата дейност по връзки с обществеността се записват снимки и видеоклипове на събития и срещи, където евентуално може да бъдете разпознати. Можете да възразявате срещу записа и/или публикуването. Моля, използвайте за Вашето възражение горепосочените данни за контакт.

Мероприятия на Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката

Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката също така действа като организатор или съорганизатор на различни събития. В случай на покана или участие в събитие, Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката обработва лични данни (име, адрес и т.н.). Това може да стане чрез различни комуникационни канали (напр. чрез попълване на формуляр, уеб формуляр, по имейл, по телефон).

Личните данни, предадени на Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката, се извличат от съответния формуляр, съответната маска за въвеждане или данните, изисквани при евентуален разговор.

 • Събиране на данни за придружители:

За правилното протичане на събитието се събират и обработват данни за придружаващите лица на поканените участници. Както всички други лица, засегнати от събирането на данни, те имат право на гореспоменатите права, по-специално на информация за вида и обхвата на съхранените данни, възражение срещу обработването и заличаването на данните. В това отношение се посочва информацията относно правата на субекта при Общите указания.

 • Събиране на данни от публично достъпни източници:

Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката събира и обработва освен това и данни от публично достъпни източници, напр. от уебсайтовете на засегнатите лица и институции или от публично достъпни регистри.

 • По-нататъшна процедура за събирането на данни:

Личните данни няма да бъдат предавани без разрешение на трети страни, а ще бъдат съхранявани и обработвани за вътрешно ползване от Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката и с цел организиране и провеждане на събития (като създаване на списъци с гости, управление на достъпа и др.). Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката може да нареди предаването на информация на един или повече оператори, които използват личните данни от името на правителството на Баварската държава само за вътрешна употреба, която спада към Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката.

В зависимост от характера на събитието Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката действа като съорганизатор заедно с друг партньор за сътрудничество. В такива случаи събраните заради мероприятието данни ще бъдат предадени на нашите партньори за сътрудничество, които също трябва да използват данните само за правилното протичане на събитието. Индивидуалните партньори за сътрудничество ще бъдат оповестявани отделно в рамките на организацията на събитието.

Данните ще се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за организацията и провеждането на събитията, както и за изпълнението на нашите задължения в областта на връзките с обществеността на Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката.

Като получател на писма/покани можете по всяко време да възразите на изпращането на последващи писма/покани.