За нас

От 2003 г. Бавария активно се рекламира като бизнес дестинация в България с цел подпомагане на българските фирми да навлязат на пазара в Бавария. В същото време Баварското представителство в София подкрепя баварски компании  при разширяване дейността им в България и при създаване на контакти с местни бизнес партньори.

Имате ли въпроси относно Бавария като място за инвестиции? Моля, свържете се със Соня Микли, представител на Свободна провинция Бавария в България.

sonja.miekley@ahk.bg

Баварското представителство в България е „мост“ между икономиките на двете държави и активно подпомага фирмите от двете страни.

sonja.miekley@ahk.bg

Представител на провинция Бавария в България