За нас

От 2003 г. Бавария активно се рекламира като бизнес дестинация в България с цел подпомагане на българските фирми да навлязат на пазара в Бавария. В същото време Баварското представителство в София подкрепя баварски компании  при разширяване дейността им в България и при създаване на контакти с местни бизнес партньори.

Имате въпроси за Бавария като бизнес дестинацията? Моля, свържете се с д-р Митко Василев, представител на Свободната държава Бавария в България.

Д-р Митко Василев

Баварското представителство в България е „мост“ между икономиките на двете държави и активно подпомага фирмите от двете страни.

Д-р Митко Василев

Представител на провинция Бавария в България