ФАКТИ

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ

България е едновременно балканска, черноморска и дунавска страна, която се намира на кръстопътя между Европа и Азия. Това разположение определя и  стратегически важната роля на страната на политическата и икономическата карта на Балканския полуостров и Европа. Излазът на Черно море допълнително спомага за поддържането на контакти и партньорства с всички черноморски държави.

НАСЕЛЕНИЕ

Населението на България наброява около 7,2 млн. души. Повече от две трети от него живеят в градовете, а около 1,3 млн. души – в столицата София. Големите градове в България като София, Пловдив, Варна и Бургас, са процъфтяващи икономически центрове и основен двигател на българската икономика.

След присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. все повече млади хора се възползват от възможността да продължат своето образование в чужбина. С придобитите знания впоследствие те допринасят за успешното развитие на страната си. Германия е най-предпочитаната образователна дестинация за българските студенти.

ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

България е парламентарна република. Българският парламент се състои от 240 народни представители, избирани за период от 4 години. Обикновено в  правителството са представени повече от една партии.

ИКОНОМИКА

България има една от най-бързо растящите икономики в ЕС. Нивото на икономически растеж е по-високо от средното за държавите членки (3,4% за 2016 г.). Що се отнася до размера на външния дълг, България показва едно от най-ниските нива на задлъжнялост. Същото важи и за вътрешния дълг на страната. Въпреки че към настоящия момент България не е член на еврозоната, валутата в страната е стабилна. Българският лев е привързан към еврото чрез системата на валутен борд (1 евро = 1,95583 лева).

Икономическата и финансова стабилност, стратегическото географско положение, осигуряващо лесен достъп до големите пазари в Европа и Азия, са сред най-важните предимства на България като бизнес дестинация не само на Балканския полуостров, но и в цяла Европа.

През годините България се доказа като надежден и обещаващ търговски партньор, както и като държава с редица развити регионални предимства. При растящите разходи за производство в Азия и политическата нестабилност в други региони в света, Югоизточна Европа, и по-конкретно България, се превръща във все по-атрактивна дестинация за развиване на бизнес.

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ

България е едновременно балканска, черноморска и дунавска страна, която се намира на кръстопътя между Европа и Азия. Това разположение определя и  стратегически важната роля на страната на политическата и икономическата карта на Балканския полуостров и Европа. Излазът на Черно море допълнително спомага за поддържането на контакти и партньорства с всички черноморски държави.

НАСЕЛЕНИЕ

Населението на България наброява около 7,2 млн. души. Повече от две трети от него живеят в градовете, а около 1,3 млн. души – в столицата София. Големите градове в България като София, Пловдив, Варна и Бургас, са процъфтяващи икономически центрове и основен двигател на българската икономика.

След присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. все повече млади хора се възползват от възможността да продължат своето образование в чужбина. С придобитите знания впоследствие те допринасят за успешното развитие на страната си. Германия е най-предпочитаната образователна дестинация за българските студенти.

ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

България е парламентарна република. Българският парламент се състои от 240 народни представители, избирани за период от 4 години. Обикновено в  правителството са представени повече от една партии.

ИКОНОМИКА

България има една от най-бързо растящите икономики в ЕС. Нивото на икономически растеж е по-високо от средното за държавите членки (3,4% за 2016 г.). Що се отнася до размера на външния дълг, България показва едно от най-ниските нива на задлъжнялост. Същото важи и за вътрешния дълг на страната. Въпреки че към настоящия момент България не е член на еврозоната, валутата в страната е стабилна. Българският лев е привързан към еврото чрез системата на валутен борд (1 евро = 1,95583 лева).

Икономическата и финансова стабилност, стратегическото географско положение, осигуряващо лесен достъп до големите пазари в Европа и Азия, са сред най-важните предимства на България като бизнес дестинация не само на Балканския полуостров, но и в цяла Европа.

През годините България се доказа като надежден и обещаващ търговски партньор, както и като държава с редица развити регионални предимства. При растящите разходи за производство в Азия и политическата нестабилност в други региони в света, Югоизточна Европа, и по-конкретно България, се превръща във все по-атрактивна дестинация за развиване на бизнес.