Държавни символи

Големият баварски държавен герб

Големият баварски държавен герб има дълга традиция. Той е въведен на 5 юни 1950 г. със Закона за герба на Свободната държава Бавария. Представените в герба символи имат дълбоки корени в баварската история. Отделните хералдически елементи на Големия баварски герб имат особено значение:

Златният лъв

В лявото горно поле е разположен златният лъв на черен фон. Първоначално това е бил символът на пфалцките графове по Рейн. След отдаването на пфалцкото графство в ленно владение на баварския херцог Лудвиг през 1214 г., той е служил в продължение на столетия като общ отличителен символ на старобаварската и пфалцката династия Вителсбах. Днес изправеният златен и очертан в червено пфалцки лъв е символ на административна област Горен Пфалц.

Франкското гребло

Второто поле е разделено на червено и бяло (сребристо) с три излизащи от бялото поле върха. Това „гребло“ се появява около 1350 г. като герб на някои селища около Вюрцбург и около 1410 г. в печатите на княжеските епископи. Днес франкското гребло е символ на административните области Горна Франкония, Средна Франкония и Долна Франкония.

Синята пантера

В третото поле долу вляво се вижда синя, очертана в златисто изправена пантера на бял (сребрист) фон. Първоначално тя е представлявала елемент от герба на установилия се в Долна Бавария пфалцки граф Фон Ортенбург (XII в.). По-късно е възприета като символ от династията Вителсбах. Днес синята пантера е символ на старобаварските административни области Долна Бавария и Горна Бавария.

Трите черни лъва

В четвъртото поле долу вдясно на златен фон са изобразени три черни, разположени един над друг, гледащи в една посока и очертани в червено лъва. Те са взети от старите гербове на династията Хоенщауфен (за първи път през 1216 г.) – някогашните херцози на Швабия. В държавния герб трите лъва са символ на административна област Швабия.

Бяло-синият щит с форма на сърце

Щитът с формата на сърце е покрит с косо разположени ромбове в бяло (сребристо) и синьо. След като преди (от 1204 г.) е служил като герб на графовете Фон Боген, този сърцевиден щит е възприет през 1247 г. като основен герб на династията Вителсбах. Бяло-сините ромбове са най-важният символ на Бавария. Щитът с ромбовете днес символизира единството на Бавария. Заедно с Народната корона той се използва официално като малък държавен герб.

Народната корона

Върху разделения на четири щит със сърцевидния щит в средата се намира корона. Тя се състои от украсен с камъни златен обръч, на който има пет листни  орнамента. Народната корона, която се открива за първи път в герба от 1923 г., след отпадането на кралската корона, е символ на народния суверенитет.

Поддържащите щита лъвове

Двата лъва, които поддържат щита, продължават една традиция от XIV в.


Малкият баварски държавен герб

Малкият баварски държавен герб се състои от щит, върху който са разположени косо ромбове в бяло (сребристо) и синьо, върху които е поставена народна корона.

Кой може да използва баварския държавен герб?

Както големият, така и малкият баварски държавен герб са символи на държавната власт и по принцип се използват основно в публичната сфера. Освен това те могат да се използват за целите на изкуството, художествените занаяти или науката, както и за целите на гражданското обучение.

За използване за други цели се изисква разрешение от областната управа на Горна Франкония. Такова разрешение се издава в изключителни случаи.

Неправомерното използване на големия или малкия баварски държавен герб или части от тях представлява административно нарушение и може да се накаже с парична глоба.

Източник: Наръчник за използване на големия и малкия Баварски държавен герб

Баварските държавни знамена

Бавария има две знамена – знамето на ивици и знамето на ромбове. Двете знамена са равностойни.

Знаме на ивици

Знамето на ивици включва две напречни ивици с еднаква широчина. Горната ивица е бяла, а долната - синя.

Знаме на ромбове

Знамето на ромбове включва най-малко 21 ромба в бяло и синьо. Тук се включват и прекъснатите ромбове в края на знамето. Един прекъснат бял ромб винаги е разположен в горния ляв ъгъл на знамето, гледано от перспективата на наблюдателя.

Химнът на Бавария

От 1964 г. песента „За Бавария“ се изпълнява при официални държавни прояви в Бавария, а от 1966 г. тя се обозначава официално като химн. Възникнала е през 1860 г. Мелодията е композирана от Конрад Макс Кунц. Той е бил професор в Мюнхенската консерватория и диригент на хора на Кралската опера. Първоначалният текст е съставен от мюнхенския учител Михаел Йокснер. За първи път песента „За Бавария“ е изпълнена в Бюргер-Зенгер-Цунфт Мюнхен. Тя бързо става популярна след разпространяването й в различни сдружения. През 1952 г. Баварският Ландтаг е взел единодушно решение песента „За Бавария“ да се преподава в училищата.