отпечатък

Издател

Баварско държавно министерство на икономиката, енергетиката и технологиите

Пощенски адрес: 80525 München
Prinzregentenstraße 28, 80538 München

Телефон: 089 2162-0
Факс: 089 2162-2760
E-Mail: poststelle(at)stmwi.bayern.de (Email)

Упълномощен представител: Ръководител-отдел д-р Бернхард Шваб

Байерн Атлас - карта с указания за пътя до служебната сграда (External link)

Идентификационен номер по ДДС съгласно § 27а от Закона за ДДС: DE811335517

ОТГОВОРНО ЛИЦЕ

Баварско държавно министерство
на икономиката, енергетиката и технологиите

Отдел „Принципни въпроси на външната икономика“
Правителствен съветник Кристиан Клепман

Телефон: +49 89 2162-0
Факс: +49 89 2162-2760
E-Mail: info(at)stmwi.bayern.de (Email) E-Mail an info@stmwi.bayern.de

ОФОРМЛЕНИЕ

POSSIBLE Worldwide GmbH (External link) externer Link: POSSIBLE

Arnulfstraße 58, 80335 München
Телефон: +49 89 2000-1360
Факс: +49 89 94399-2672
E-Mail: MUN.Info@possible.de (Email) E-Mail an POSSIBLE
http://de-de.possible.com/ (External link)

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

програмиране

Зандщайн Нойе Медиен ГмбХ
Goetheallee 6, 01309 Dresden
Телефон: +49 351-44 078 0
Факс: +49 351-44 078 12
E-Mail: info@sandstein.de (Email) E-Mail an Sandstein Neue Medien
www.sandstein.de (External link) externer Link: Sandstein Neue Medien

поддръжка на сървър

IT-център за услуги на Свободната държава Бавария
St.-Martin-Straße 47, 81541 München
Телефон: +49 89 2119-0
E-Mail: poststelle@ldbv.bayern.de (Email) E-Mail an das IT-DLZ
http://www.ldbv.bayern.de/digitalisierung/itdlz.html (External link) externer Link: IT-DLZ

АВТОРСКО ПРАВО - COPYRIGHT

© Баварско държавно министерство на икономиката, енергетиката и технологиите (StMWi) – всички права запазени.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Текстовете, изображенията, графиките и оформлението на тези интернет страници са обект на авторското право. Под закрилата на авторското право не попадат случаите, указани в § 5 от Закона за авторското право на Германия (UrhG) (External link) .

  • Закони, наредби, служебни нареждания и съобщения, както и решения и служебни насоки за вземане на решения и
  • други служебни източници, които по силата на служебния интерес са публикувани за общо сведение, с ограничението, че се прилагат съответно разпоредбите за забраната за изменение и посочване на източниците в § 62 ал. 1 до 3 и § 63 ал. 1 и 2 от Закона за авторското право на Германия (UrhG).

Като частно лице можете да използвате защитени от авторското право материали за частно и лично ползване в рамките на § 53 от Закона за авторското право на Германия (UrhG) (External link) .

Размножаването или използването на тези страници или части от тях в други електронни или печатни публикации и тяхното публикуване е позволено само с наше съгласие. То се дава при поискване от онлайн редакцията. Освен това текстове, изображения, графики и други данни могат изцяло или частично да попадат под действието на авторското право на трети лица.

Онлайн редакцията предоставя подробна информация и за наличието на възможни права на трети лица, доколкото тези права не са посочени чрез съответни указания на уеб страниците.
Разрешават се разпечатването и обработката на съобщения от пресата и речи при посочване на източника.

Всички марки, посочени в интернет съдържанието и евентуално защитени от трети лица, попадат неограничено под действието на разпоредбите на съответния правен акт за обозначаването и правата на съответните регистрирани собственици. Само въз основа на назоваването на нашето съдържание в интернет не може да се направи извода, че марките не са защитени от права на трети лица.

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Правата върху използваните на тази уеб страница изображения са изяснени. Ако въпреки проявената от нас грижа смятате, че Ваше право върху изображение е нарушено, обърнете се към info(at)stmwi.bayern.de (Email) E-Mail an das bayerische Wirtschaftsministerium.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Цялата предоставена информация на тази интернет страница се изготвя и проверява добросъвестно. Не можем, обаче, да поемем гаранция за постоянната актуалност, верност, пълнота и наличност на информацията. Поименно обозначените интернет страници отразяват възгледите и познанията на лицата, които ги изготвят. Няма договорно правоотношение с потребителите на интернет страниците.

Не носим отговорност за вреди, възникнали при ползване на предлаганото от нас в интернет. Това изключване на отговорността не се отнася за случаите, в които се прилагат разпоредбите (отговорност при нарушаване на служебни задължения) на § 839 от Гражданския кодекс на Германия (BGB). Не носим отговорност за евентуални вреди, причинени вследствие ползване или сваляне на данни чрез вреден софтуер, или инсталиране, или ползване на софтуер.

Баварското държавно министерство на икономиката, енергетиката и технологиите изрично си запазва правото да изменя, допълва, заличава или временно или окончателно да спира публикуването на отделни уеб страници или на всички предлагани от него уеб страниици.

ЛИНКОВЕ И ПРЕПРАТКИ (DISCLAIMER)

От съдържанието на нашите уеб страници следва да се различават линковете към уеб страници на други оператори. Чрез тези линкове ние само даваме възможност за достъп до чуждо съдържание съгласно § 8 от Закона за телемедиите на Германия. При първоначалното свързване с тези интернет страници ние сме извършили проверка на чуждото съдържание – дали то поражда възможна гражданскоправна или наказателноправна отговорност. Не можем обаче постоянно да проверяваме за промени тези чужди съдържания и по тази причина не можем да поемем отговорност за тях. За незаконно, погрешно или непълно съдържание и в частност за вреди, които произтичат от ползване или неползване на информация, предлагана от трети лица, носи отговорност единствено съответният оператор на страницата.

Предимство на немската версия на текстовете

В случай на отклонения на немската версия на текстовете от преведените на един или няколко други езика версии, немската версия е с предимство.