ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Двустранните икономически отношения между Бавария и България от години се развиват много динамично. България е сред десетте най-важни външнотърговски партньори на Бавария в Източна Европа. От гледна точка на общия размер на българо-германския търговски стокообмен през 2021 г. Бавария (1 737,4 млн. евро) беше втората по важност провинция за България след Баден-Вюртемберг (1 636,1 млн. евро). По този начин Баден-Вюртемберг и Бавария изместиха отново най-голямата по население провинция Северен Рейн-Вестфалия от първото място в двустранния търговски обем с България. Стокообменът между България и Бавария съставлява 17,7% от общия външнотърговски обем между България и Германия.

Двустранният търговски обем между България и Бавария се е удвоил през последните 10 години. През 2021 г. той достига 1 737,4 млн. евро (1 333,1 млн. евро през 2020 г.). Вносът от Бавария за 2021 г. е в размер на 644,8 млн. евро (486 млн. евро през 2020 г.). Износът за Бавария възлиза на 1.092,6 млн. евро за 2021 г. (847,1 млн. евро през 2020 г.).

Повече от 900 баварски фирми поддържат търговски взаимоотношения с България. Стратегически благоприятното географско разположение, ниските разходи за работна ръка, ниското данъчно облагане и мрежата от атрактивни индустриални зони, правят страната интересна като търговски партньор и бизнес дестинация за баварските предприятия.

Бавария насърчава двустранните икономически отношения чрез организиране на делегации, чрез баварската програма за участие на панаири, програмата „Bayern Fit for Partnership“, съществуващата от 1995 г. Българо-Баварска правителствена комисия и откритото през 2003 г. в София Баварско представителство.

 

Тук можете да намерите актуалните данни за търговията Бавария - България.