Търсене

Моля, вземете под внимание следните указания при търсене:
  1. При търсенето не се прави разлика между главни и малки букви.
  2. Показват се само резултати от търсенето, които съдържат всички ключови думи.
  3. При изписване на ключова фраза, оградена с кавички (напр. "bayerisches wirtschaftsministerium"), ще бъдат показани само резултати от търсенето, които съдържат точната фраза.
  4. Можете да изключите дадена дума от търсенето, поставяйки знак „-“ пред нея (напр.  bayerisches wirtschaftsministerium-energie). Тя няма да се съдържа в показаните резултати от търсенето.
  5. Търсачката открива също (по смисъл) частично изписани ключови думи (напр. energie versorgung).
  6. Чрез полетата за настройки на търсене можете да ограничите обхвата на Вашето търсене.