За тези, които искат да открият собствен бизнес

Бавария предлага перфектните рамкови условия за успешно започване на собствен бизнес. На онлайн платформата Gründerland.Bayern ще откриете цялата информация, лица за контакти и възможности за подпомагане.

Повече информация